Chương Trình Khuyến Mại

Nhằm gửi lời tri ân sâu sắc cũng như mang đến cơ hội sở hữu áo bóng đá cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất cho khách hàng khi đặt may đồ thể thao tại thương hiệu Obito Sport. Chúng tôi trân trọng giành tặng đến mọi người những khuyến mãi và quà tặng vô cùng đặc biệt dưới đây. Ngoài việc, miễn phí ship hay miễn phí in tên số áo, quần, logo hay hỗ trợ may lẻ cho những khách hàng thân thiết. Chúng tôi tin rằng, những phần quà này sẽ khiến bạn thấy thích thú hơn nữa. Vì vậy, đừng nên bỏ lỡ và lựa chọn cho mình những phần quà tuyệt vời nhất nhé. 

 
♦ QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG KHI ĐẶT HÀNG 139K/BỘ
 
     • Số lượng từ 15 – 20 bộ : 1 túi trống , 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 21 – 30 bộ : 1 đôi găng tay 200k, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 31 – 40 bộ : 1 quả bóng Động Lực, 5 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 41 – 50 bộ : 1 quả bóng Động Lực, 1 bộ quần áo chất liệu 139k, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 50 bộ  trở lên : 1 quả bóng Động Lực, 1 đôi găng tay 200k, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng C.
 
    Khách hàng không có nhu cầu sử dụng quà quà có thể quy đổi thành quần áo bóng đá và giảm giá đơn hàng với mức giá phù hợp nhé!
 
♦ QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG KHI ĐẶT HÀNG 160K/BỘ
 
     • Số lượng từ 10 – 20 bộ : 1 túi trống đựng đồ, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ,1 băng C.
 
     • Số lượng từ 21 – 30 bộ : 1 đôi găng tay 200k, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 31 – 40 bộ : 1 quả bóng Động Lực, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 41 – 50 bộ : 1 quả bóng Động Lực, 1 bộ quần áo chất liệu 160K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 50 bộ  trở lên : 1 quả bóng Động Lực, 1 đôi găng tay 200k, 1 bộ quần áo chất liệu 160K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
    Khách hàng không có nhu cầu sử dụng quà quà có thể quy đổi thành quần áo bóng đá và giảm giá đơn hàng với mức giá phù hợp nhé!
 
♦ QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG KHI ĐẶT HÀNG 179K/BỘ
 
     • Số lượng từ 10 – 20 bộ : 1 đôi găng tay 200k, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ,1 băng C.
 
     • Số lượng từ 21 – 30 bộ : 1 đôi găng tay 200k, 1 túi trống đựng đồ, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 31 – 40 bộ : 1 quả bóng Động Lực, 1 đôi găng tay 200k, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 41 – 50 bộ : 1 quả bóng Động Lực, 1 đôi găng tay 200k, 1 bộ quần áo chất liệu 179K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 50 bộ  trở lên : 1 quả bóng Động Lực, 1 đôi găng tay 200k, 1 bộ quần áo chất liệu 179K, 1 túi trống đựng đồ, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
    Khách hàng không có nhu cầu sử dụng quà quà có thể quy đổi thành quần áo bóng đá và giảm giá đơn hàng với mức giá phù hợp nhé!
 
♦ QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG KHI ĐẶT HÀNG 190K/BỘ
 
     • Số lượng từ 10 – 20 bộ : 1 đôi găng tay 200k, 1 túi rút đựng đồ, 1 đôi tất, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 21 – 30 bộ :1 đôi găng tay 200k, 1 bộ quần áo chất vải 190K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 31 – 40 bộ : 1 quả bóng Động Lực, 1 đôi găng tay 200k, 1 đôi tất, 1 bó gối, băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 41 – 50 bộ : 1 quả bóng Động Lực,1 đôi găng tay 200k, 1 bộ quần áo chất liệu 190K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 50 bộ  trở lên : 1 quả bóng Động Lực, 1 đôi găng tay 200k, 1 bộ quần áo chất liệu 190K, 1 túi trống đựng đồ, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
    Khách hàng không có nhu cầu sử dụng quà quà có thể quy đổi thành quần áo bóng đá và giảm giá đơn hàng với mức giá phù hợp nhé!
 
♦ QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG KHI ĐẶT HÀNG 210K/BỘ
 
     • Số lượng từ 10 – 20 bộ : 1 đôi găng tay 200k, 1 túi đựng đồ, 1 đôi tất, 1 quấn cơ, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 21 – 30 bộ : 1 đôi găng tay 200k, 1 bộ quần áo chất vải 210K, 1 túi trống đựng đồ, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 31 – 40 bộ : 1 quả bóng Động Lực, 1 túi trống đựng đồ, 1 bộ quần áo chất vải 210K, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 41 – 50 bộ : 1 quả bóng Động Lực, 1 đôi găng tay 200k, 1 bộ quần áo chất liệu 210K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 50 bộ  trở lên : 1 quả bóng Động Lực, 1 đôi găng tay 200k, 1 bộ quần áo chất liệu 210K, 1 túi trống đựng đồ, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
    Khách hàng không có nhu cầu sử dụng quà quà có thể quy đổi thành quần áo bóng đá và giảm giá đơn hàng với mức giá phù hợp nhé!
 
♦ QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG KHI ĐẶT HÀNG 239K/BỘ
 
     • Số lượng từ 10 – 20 bộ : 1 đôi găng tay 200k, 1 túi đựng đồ, 1 đôi tất, 1 quấn cơ, 1 bó ống đồng, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 21 – 30 bộ : 1 đôi găng tay 200k, 1 bộ quần áo chất vải 239K, 1 túi trống đựng đồ, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 bó ống đồng, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 31 – 40 bộ : 1 quả bóng Động Lực, 1 túi trống đựng đồ, 1 bộ quần áo chất vải 239K, 1 bó gối, 1 túi rút, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 41 – 50 bộ : 1 quả bóng Động Lực, 1 đôi găng tay 200k, 1 bộ quần áo chất liệu 239K, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 túi rút, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 50 bộ  trở lên : 1 quả bóng Động Lực, 1 đôi găng tay 200k, 1 bộ quần áo chất liệu 239K, 1 túi trống đựng đồ, 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
    Khách hàng không có nhu cầu sử dụng quà quà có thể quy đổi thành quần áo bóng đá và giảm giá đơn hàng với mức giá phù hợp nhé!
 
♦ QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG KHI ĐẶT HÀNG 270K/BỘ
 
     • Số lượng từ 10 – 20 bộ : 1 đôi găng tay 200k, 1 túi đựng đồ, mỗi bộ 1 đôi tất, 1 quấn cơ, 1 túi rút, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 21 – 30 bộ : 1 đôi găng tay 200k, 1 bộ quần áo chất vải 270K, 1 túi trống đựng đồ, mỗi bộ 1 đôi tất, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C.
 
     • Số lượng từ 31 – 40 bộ : 1 quả bóng Động Lực, 1 túi trống đựng đồ, 1 bộ quần áo chất vải 270K, 1 bó gối, 1 băng C, mỗi bộ 1 đôi tất.
 
     • Số lượng từ 41 – 50 bộ : 1 quả bóng Động Lực, 1 đôi găng tay 200k, 1 bộ quần áo chất liệu 270K, 1 bó gối, 1 túi rút, 1 băng C, mỗi bộ 1 đôi tất.
 
     • Số lượng từ 50 bộ  trở lên : 1 quả bóng Động Lực, 1 đôi găng tay 200k, 1 bộ quần áo chất liệu 270K, 1 túi trống đựng đồ, 1 bó gối, 1 băng cuốn cơ, 1 băng C, mỗi bộ 1 đôi tất.
 
    Khách hàng không có nhu cầu sử dụng quà quà có thể quy đổi thành quần áo bóng đá và giảm giá đơn hàng với mức giá phù hợp nhé!

Ngoài ra, nếu như bạn vẫn còn những băn khoăn hay thắc mắc khác cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng các hình thức dưới đây. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiệt tình và giải đáp nhanh chóng nhất những vấn đề của khách hàng. 

OBITO SPORT – CỬA HÀNG QUẦN ÁO THỂ THAO

Xưởng May: Khu Đô Thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội

Shop 1: 345 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Shop 2: Ngõ 4 Trương Văn Lĩnh, Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Shop 3: Miền Nam: 55 Tô Ngọc Vân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Hotline: 0988.38.10.37 (Zalo)

Email: obitosport@gmail.com

Website: https://obitosport.com

Trả lời